Psykologian rooli UX-suunnittelussa

Psykologian ja UX:n yhteiselon voi nähdä monelta kannalta. Psykologiasta on peräisin konkreettisesti käyttöliittymien suunnitteluun sovellettavissa olevia ilmiöitä ja efektejä, mutta myös paljon laajemmin tietoa siitä, miten ihmiset käyttäytyvät teknologian kanssa.

Opiskelin psykologiasta yliopistossa perusopinnot ja persoonallisuuspsykologiaa myös hieman sen jälkeen. Huomasin, että psykologian perusopinnoissa on paljon asiaa, jotka menevät päällekäin vuorovaikutteisen teknologian opintojen kanssa. Haen psykologiasta tietoa siitä, kuinka ihmiset toimivat, kuinka he ovat erilaisia ja miten ihmiset käsittelevät esimerkiksi teknologiaa. Mielenkiintoinen tutkimusasetelma on esimerkiksi se, miten ennakkoasenteet vaikuttavat tapaan suunnitella palveluita ja tuotteita.

Tampereen yliopistoissa panostetaan tutkimustyössä hienosti siihen, kuinka ihminen ja teknologia toimivat yhdessä. HTI-maisteriopinnoissa opetusta järjestetään lisäksi esimerkiksi emootioiden, sosiaalisuuden, muistin, persoonallisuuden, ryhmäkäyttäytymisen, tiedon käsittelyn, motivaation ja luovuuden psykologisesta näkökulmasta. Psykologia on lisäksi ollut lähipiirissäni suosittu oppiaine ja kodeissani olen päässyt runsain mitoin käsiksi alan kirjallisuuteen. Keskeinen opetus onkin, että suunnitellessa kohderyhmän ihmisen tunteminen on ensiarvoisen tärkeää ja on tärkeää ottaa huomioon ihmisen kyvyt ja rajoitteet. Teknologia on kehittynyt niin nopeasti, että uusista ilmiöistä ja tekniikoista ei ole saatavilla paljoa tieteellistä tutkimusta. Siksi tutkimuspuolen jatkuva seuraaminen on tärkeää.

Käytännönläheisesti psykologiaa on hyödynnetty UI-suunnittelussa erilaisten havaitsemiseen liittyvien ilmiöiden kautta, joita ovat esimerkiksi Von Restorff -ilmiö, sarja-asema-ilmiö, Zeigarnik-efekti, Simonin efekti, Picture Superiority Effect, tyypillisyysefekti ja Stroopin efekti. Gestaltin ja Hicksin lakeja on myös hyödynnetty laajasti, vaikka tutkimustieto on antanut niille kritiikkiä. Nielsen Norman Groupin sivuilla voi tehdä haun, joiden tuloksissa on UX:än ja psykologian yhdistäviä artikkeleita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *